Katalóg


Nové psychodiagnostické testy

Číslo 
testu
Názov testu
T -8   Obrázkovo-slovníková skúška
T -76   Kresba postavy
T -98   Dotazník sociálnej začlenenosti
T -106   CATO
T -122   Testy matematických schopností
T -123   Základné stredoškolské zameranie
T -124   Dotazník na meranie štýlu vedenia
T -161   Dotazník na meranie úzkosti a úzkostlivosti - STAI
T -199   Škála rodinného prostredia
*T -222   Diferenciálny inventár strachu z výkonu – DAI
*T -223   Ammonov test štruktúra „JA“ – ISTA
T -226   Inventár zvládania strachu – ABI
T -267   Obrázkový test profesijnej orientácie - OTPO
T -269   Dynamický test latentných učebných schopností 6-8 ročných detí
T -303   Dotazník na meranie pracovnej spokojnosti
T -336   Posudzovacia škála ADHD

* - pripravované psychodiagnostické testy