Katalóg T-8    OBRÁZKOVO-SLOVNÍKOVÁ SKÚŠKA
† O. Kondáš (SR)
Metóda je zameraná na zisťovanie slovnej zásoby a pohotovosti najmä pri vyšetrení školskej
zrelosti detí staršieho predškolského veku.
Použitie: individuálne, od 5 rokov
Čas administrácie: 5 min.
Čas vyhodnocovania: 3 min.
Súčasti: Príručka, Obrázkový materiál, Záznamový hárok
PK: 1 PR, 1 Obrázkový materiál, 100 ZH
S: 100 ZH


[ objednať ]