Katalóg T-11    ORIENTAČNÁ SKÚŠKA
† J. Stavěl, V. Smékal (ČR)
Inteligenčný test pre orientáciu v globálnej inteligencii, vhodný pri profesionálnom poradenstve najmä osôb so základným vzdelaním. Test je zostavený zo sérií verbálnych úloh rôzneho typu, obsahuje 170 položiek zoradených v sériách podľa vzrastajúcej obtiažnosti.
Použitie: individuálne i skupinové, od 8 rokov
Čas administrácie: 35 min.
Čas vyhodnocovania: 5 min.
Súčasti: Příručka (čes.), Testový zošit, Kľúč
PK: 1 PR, 100 TZ, 2 Kľ.
S: 100 TZ


[ objednať ]