Katalóg T-32    TEST OBKRESĽOVANIA
Z. Matějček, M. Vágnerová (ČR)
Test na zisťovanie nervového systému dieťaťa najmä s ohľadom na zachytenie percepčnomotorických porúch pri podozrení na ľahké mozgové dysfunkcie. Prináša informácie o vyspelosti, o motorike a zrakovej percepcii všeobecne, ako aj o súhre zrakového vnímania a jemnej motoriky ruky.
Použitie: individuálne i skupinové, od 5 do 12 rokov
Čas administrácie: 7 min.
Čas vyhodnocovania: 5 min.
Súčasti: Príručka (čes.), Záznamový hárok, Predlohy
PK: 1 PR, 100 ZH, 12 Predl
S: 100 ZH


[ objednať ]