Katalóg T-35    TERMAN-MERRILL – III. REVÍZIA
L. M. Terman, M. A. Merrill (USA), upr. † K. Adamovič, M. Šebek
Základný inteligenčný testový súbor používaný okrem diagnostiky mentálnej úrovne aj na
postihovanie ADD/ADHD a porúch pozornosti.
Použitie: individuálne, od 2,5 do 6 rokov
Čas administrácie: 60 min.
Čas vyhodnocovania: 10 min.
Poznámky pre užívateľa:
Dopredaj zo zásob.
Súčasti: Záznamový hárok
S: 50 ZH (k dispozícii sú len záznamové hárky)


[ objednať ]