Katalóg T-49    POZNÁVANIE ČASTÍ (S-TEST)
J. Vonkomer, B. Miglierini (SR)
Test priestorovej orientácie pri akcentovanom nároku na tempo činnosti. Do určitej miery diagnostikuje aj niektoré zložky bezprostrednej pamäti a koncentráciu pozornosti.
Použitie: individuálne i skupinové, od 12 rokov
Čas administrácie: 20 min.
Čas vyhodnocovania: 5 min.
Súčasti: Príručka, Testové zošity (formy A,B), Šablóna
PK: 1 PR, 50 TZ (forma A), 50 TZ (forma B), 2 Š
S: 50 TZ (forma A), 50 TZ (forma B)


[ objednať ]