Katalóg T-52    TEST KONCENTRÁCIE POZORNOSTI
M. Kučera (ČR)
Časovo nenáročný test určený na meranie výkonov pozornosti a percepčno-motorického tempa, založený na princípe korektúry textu. Test je v českom jazyku.
Použitie: individuálne i skupinové, u detí i dospelých
Čas administrácie: 5 min.
Čas vyhodnocovania: 3 min.
Súčasti: Príručka (čes.), Testové zošity (formy A, B, C), Vyhodnocovací hárok, Šablóna
PK: 1 PR, 100 TZ/A, 100 TZ/B, 100 TZ/C, 2 Š/A, 2Š/B, 2 Š/C, 100 VH
S: 100 TZ/A, 100 TZ/B, 100 TZ/C, 100 VH


[ objednať ]