Katalóg T-59    TORRANCEHO FIGURÁLNY TEST TVORIVÉHO MYSLENIA
E. P. Torrance (USA), upr. M. Jurčová
Test je určený na zisťovanie všeobecného tvorivého potenciálu. Figurálna forma Torranceho testu tvorivého myslenia identifikuje všetky základné formy divergentného myslenia. Prostredníctvom kreslených odpovedí meria flexibilitu, originalitu, fluenciu a elaboráciu v troch aktivitách: 1. Tvorenie (konštrukcia) obrázka, 2. Neúplné figúry, 3. Opakované figúry
Použitie: individuálne i skupinové, od predškolského veku po dospelosť
Čas administrácie: 35 min.
Čas vyhodnocovania: 10 min.
Súčasti: Príručka, Testový zošit, Individuálny skórovací hárok, Skupinový skórovací hárok
PK: 1 PR, 100 TZ, 100 Ind. SH, 50 Skup. SH
S: 100 TZ, 100 Ind. SH, 50 Skup. SH


[ objednať ]