Katalóg T-65    REY-OSTERRIETHOV TEST KOMPLEXNEJ FIGÚRY – TKF
P. A. Osterrieth, A. Rey (F), upr. † M. Košč, J. Novák
Kresebný test slúži k diferenciálnej diagnostike matematických schopností, resp. endogénne podmienených porúch a narušenia kalkulických a motorických funkcií u detí a mládeže. Je vhodný k diferenciálnej diagnostike, nadväzujúce na vyšetrenie všeobecných intelektových a osobnostných dispozícií.Test má široké uplatnenie pri diagnostike detí s poruchami učenia, u mentálne retardovaných, pri cerebrálnych léziách, afáziách a senilných demenciách, ale aj u parkinsonikov a schizofrenikov.
Použitie: individuálne i skupinové, pre deti od 5,5 roka, ale aj pre dospelých
Súčasti: Príručka, Záznamový hárok 1, Záznamový hárok 2, Predloha
PK: 1 PR, 100 ZH/1, 100 ZH/2
S: 100 ZH/1, 100 ZH/2


[ objednať ]