Katalóg T-66    DISJUNKTÍVNY REAKČNÝ ČAS – DRČ
J. Vonkomer (SR)
Test rýchlej diskriminácie podľa predlohy, zisťujúci koncentráciu pozornosti pri činnosti zameranej na maximálnu rýchlosť a pohotovosť jednoduchej priestorovej orientácie.
Použitie: individuálne i skupinové, od 7 rokov
Čas administrácie: 5 min.
Čas vyhodnocovania: 5 min.
Súčasti: Príručka, Testový zošit, Šablóna
PK: 1 PR, 100 TZ, 2 Š
S: 100 TZ


[ objednať ]