Katalóg T-66    DISJUNKTÍVNY REAKČNÝ ČAS II – DRČ II
J. Vonkomer (SR)
Test je úspešnou modifikáciou testu DRČ. Po obsahovej stránke sa rozšíril počet rozhodovacích možností na dvojnásobok.Tým sa rozšírili i možnosti uplatnenia aj mimo podmienok s požiadavkou na koncentráciu pozornosti. Výsledok poskytuje prehľad o mentálnej rýchlosti, ako rýchlosti rozhodovania sa. Doplňuje sa tak osobnostná charakteristika o významné individuálne rozdiely.
Použitie: individuálne i skupinovo, od 12 rokov
Čas administrácie: 10 min.
Čas vyhodnocovania: 5 min.
Súčasti: Príručka, Testový zošit, Šablóna
PK: 1 PR, 100 TZ, 2 Š
S: 100 TZ


[ objednať ]