Katalóg T-76    KRESBA POSTAVY
M. Vágnerová (ČR)
Metóda umožňuje diagnostiku mentálnych a osobnostných charakteristík dieťaťa. Kresba je cennou výpoveďou o duševnom stave dieťaťa v troch rovinách rozličného stupňa komplexnosti:
1. Odráža úroveň čiastkových schopností zrakového vnímania, predstavivosti, pamäte, jemnej motoriky a senzomotoriky a integrácie týchto funkcií.
2. Kresba odráža dosiahnutú úroveň rozumových schopností dieťaťa.
3. Do kresby sa premietajú niektoré osobnostné charakteristiky jedinca.
Použitie: individuálne, pre deti od 3,6 do 11 rokov
Čas administrácie: 15 min.
Čas vyhodnocovania: cca 15 min.
Súčasti: Príručka, Záznamový hárok, Kľúč
PK: 1 PR, 100 ZH, 2 Kľ.
S: 100 ZH


[ objednať ]