Katalóg T-78    BOURDONOV TEST - BOPR
† J. Senka, † J. Kuruc, M. Čečer (SR)
Test schopnosti koncentrácie a zaťažiteľnosti monotónnou činnosťou. Analýza pracovnej krivky umožňuje zistenie vplyvu učenia, únavy a osobnostných charakteristík klienta.
Použitie: individuálne i skupinové, od 11 rokov
Čas administrácie: 30 min.
Čas vyhodnocovania: 10 min.
Súčasti: Príručka, Testový zošit
PK: 1 PR, 100 TZ
S: 100 TZ


[ objednať ]