Katalóg T-97    TESTY UVAŽOVANIA A ÚSUDKU – BLS 4
R. Bonnardell (F), upr. J. Vonkomer
Bonnardelove testy uvažovania BLS4-1T a BLS4-2T hodnotia faktor všeobecnej inteligencie, faktor „g“. Ide o neverbálne inteligenčné testy francúzskej proveniencie zamerané na uvažovanie a úsudok. Test BLS4-1T obsahuje položky obrázkového alebo geometrického typu. Test BLS4-2T je zameraný na induktívne myslenie, pričom úlohou probandov je nájsť pravidlo premiestnenia paličiek a bodiek v jednej sérii obrazcov a potom sériu doplniť. Testy si nájdu uplatnenie v oblasti poradenskej, pracovnej, podnikovej a organizačnej psychológie.
Použitie: individuálne i skupinové, pre dospievajúcich a dospelých
Súčasti: Príručka, Testové zošity (BLS4-1T a BLS4-2T), Odpoveďový hárok (BLS4-2T)
PK: 1 PR, 10 TZ-2T, 100 TZ-1T, 100 OH-2T
S: 10 TZ-2T, 100 TZ-1T, 100 OH-2T


[ objednať ]