Katalóg T-100    DETSKÝ SKRÍNING
P. Kline, C. Graham, W. King, J. Wrigley (GB),upr. † J. Senka, Ľ. Páleník, Ľ. Medveďová, M. Matejík
Detský skríning predstavuje široko koncipovaný systém, umožňujúci diagnostickú a nápravnú prácu s deťmi v prvých rokoch školskej dochádzky. Pomáha identifikovať deti s pravdepodobnými ťažkosťami v učení, odhaľuje „rizikové deti“ s výchovnými, sociálnymi alebo emocionálnymi problémami v začiatkoch školskej dochádzky. Presne diagnostikuje tie oblasti, v ktorých sú problémy, poskytuje vhodné učebné programy na prekonanie zistených problémov. Metóda je určená predovšetkým pre učiteľov, psychológov a špeciálnych pedagógov.
Použitie: skupinové, 6–9 rokov
Čas administrácie: neobmedzený
Súčasti: Príručka, Skríningové testy, Záznamový hárok (1 a 2), Skórovací hárok, Skríning, Profil, Prílohy
PK: 1 PR, 30 Skrín., 30 ZH/1, 30 ZH/2, 10 SH, 30 Prof., 10 Príl.
S: 30 Skrín., 30 ZH/1, 30 ZH/2, 10 SH, 30 Prof.


[ objednať ]