Katalóg T-101    TEST RODINNÉHO ZÁZEMIA
M. J. Herbert (GB), upr. † J. Senka, Ľ. Páleník, Ľ. Medveďová, M. Matejík
Testový súbor poskytuje informácie o kvalite rodičovskej resp. opatrovateľskej starostlivosti o dieťa a o problémoch, ktoré sú s tým spojené. Odpovedá na tri základné otázky:
1. Aké sú problémy vzhľadom na starostlivosť o dieťa, jeho bezpečnosť, správanie a vývin?
2. Prečo tieto problémy vznikli a prečo pretrvávajú?
3. Ako ich možno zmierniť alebo odstrániť a predísť ich opakovanému výskytu?
Je vhodný na dlhodobejšie odborné vedenie a sledovanie rodiny ako systému. Je určený pre každého, kto pracuje s deťmi a ich rodičmi (psychológ, sociálny pracovník, vychovávateľ, aj učiteľ).
Použitie: skupinové, pre deti od predškolského veku až po adolescenciu
Súčasti: Príručka, Formuláre (1.časť, 2.časť)
PK: 1 PR, 50 F/1, 50 F/2
S: 50 F/1, 50 F/2


[ objednať ]