Katalóg T-106    CATO
M. Vágnerová (ČR)
Cieľom testu je získať čo najviac informácií týkajúcich sa medziľudských vzťahov v rodine a v širšom sociálnom prostredí dieťaťa. Cieľ vyšetrenia môže byť tiež špecifikovaný len na určitý úsek tejto problematiky, napr. problém súrodeneckej rivality a v tomto prípade môžu byť použité len tie obrázky, ktoré sa týkajú sledovaného cieľa.
Použitie: individuálne, od 6 do 12 rokov
Súčasti: Príručka, Odpoveďový hárok, Predlohy (15 obrázkov)
PK: 1 PR, 1 Predl., 100 OH
S: 100 OH


[ objednať ]