Katalóg T-111    NEUROPSYCHOLOGICKÁ BATÉRIA TESTOV NA SPRACOVÁVANIE ČÍSIEL A POČÍTANIE U DETÍ - ZAREKI
M. Aster, M. Weinholdová (D), upr. L. Maršálová
ZAREKI je časovo nenáročný test, ktorý z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska umožňuje získať obraz o podstatných aspektoch spracovávania čísiel a počítania u detí v základnej škole a súčasne poskytuje usmernenie pre dôkladnú exploratívnu diagnostiku a naznačuje diferencované možnosti nápravy v oblasti vyučovania a terapie. Skladá sa z jedenástich subtestov. Batéria bola vyvinutá za podpory Európskej komisie v rámci klinicko-neuropsychologického výskumného projektu (BIOMED). Test bol upravený na použitie vo viacerých jazykoch.
Použitie: individuálne, u detí od 7 do 11 rokov
Čas administrácie: cca 15 až 30 min. (v závislosti od veku)
Súčasti: Príručka, Záznamový hárok, Pracovné listy, Predlohy
PK: 1 PR, 50 ZH, 50 PL, P
S: 50 ZH, 50 PL


[ objednať ]