Katalóg T-116    TEST LATERALITY
Z. Matějček, Z. Žlab (ČR)
Test na zisťovanie laterálnej preferencie a dominancie ruky, nohy a oka pre deti a dospelých. Môžu ju využívať psychológovia, špeciálni pedagógovia, učitelia, lekári a ďalší odborní pracovníci.
Použitie: len individuálne, pre deti i dospelých
Čas administrácie: 15 min.
Čas vyhodnocovania: 3 min.
Súčasti: Príručka (čes.), Odpoveďový hárok, Pomôcky
PK: 1 PR, 100 OH
S: 100 OH


[ objednať ]