Katalóg T-125    OBRÁZKOVÝ INTELIGENČNÝ TEST A
J. A . Stuart (GB), upr. † J. Senka
Ide o nonverbálny inteligenčný test pre deti vo veku sedem až osem a pol roka. Je vhodnou pomôckou na zisťovanie všeobecných rozumových schopností u detí. Jedná sa o rýchle orientačné vyšetrenie. Skladá sa z troch subtestov, tvoriacich skupinu obrázkov.
Použitie: individuálne i skupinové, pre deti vo veku od7 do 8,5 roka
Čas administrácie: 22 min, so zácvikom 45 min.
Súčasti: Príručka, Testový zošit
PK: 1 PR, 100 TZ
S: 100 TZ


[ objednať ]