Katalóg T-171    LÜSCHEROVA KLINICKÁ DIAGNOSTIKA - LKD
M. Lüscher (CH), upr. V. Černý
Podstatne rozšírený pôvodný test voľby farieb. Voľbou poradia významnosti špeciálne určených odtieňov sivej, fialovej, hnedej, modrej, zelenej, červenej a žltej farby ako i voľbou poradia významnosti tvarov v spojení s voľbou poradia významnosti odtieňov farieb sa získa presná a podrobná analýza celkového psychicko-somatického stavu osobnosti (napr. miera aktivity, ovládanie vôle, zaťažiteľnosť, schopnosť prežívať pôžitky, tendencie ku konfliktom, zvládanie stresových situácií, prežívanie partnerských vzťahov a postoje k partnerovi, reakcie na zaťaženosť úlohami a pod.). Pretože je táto metóda ucelenou sústavou, možno zo štruktúr jej diagnóz odvodiť aj štruktúru terapie a stanoviť liečebné postupy. Je nonverbálna a nie je závislá na vedomostiach, vzdelaní alebo obsahu myslenia, či na určitom vedomí plnenia sociálnej úlohy.
Použitie: individuálne, od 7 rokov
Súčasti: Príručka, Testový zošit, Záznamový hárok
PK: 1 PR, 1 TZ, 100 ZH
S: 100 ZH


[ objednať ]