Katalóg T-200    TEST HIERARCHIE ZÁUJMOV
V. Černý, V. Smékal (SR-ČR)
Objektívna technika na zisťovanie záujmov stredoškolákov, založená na princípe párového zrovnávania infinitívnych viet, ktoré zastupujú celkom 17 rôznych záujmových zameraní, rozlíšiteľných v troch základných kategóriách, a to záujem o idey, ľudí a veci. Je určená pre psychológov vo výchovnom a profesionálnom poradenstve. Môže byť použitý ako čiastková metóda pri voľbe typu ďalšieho štúdia stredoškolákov. Normy boli vypočítané z hodnôt získaných na reprezentatívnej vzorke 305 slovenských a 320 českých študentov.
Použitie: individuálne i skupinové, od 15 do 18 rokov
Čas administrácie: 20 min.
Čas vyhodnocovania: 5 min.
Súčasti: Príručka, Záznamový list
PK: 1 PR, 100 ZL
S: 100 ZL


[ objednať ]