Katalóg T-228    TEST ÚROVNE ROZUMOVÝCH SCHOPNOSTÍ – TURS
J. Vonkomer (SR)
Široko koncipovaný inteligenčný test vznikol prepracovaním a rozšírením Orientačného testu rozumových schopností. Skladá sa zo 16 subtestov po 20 položiek saturovaných 5 faktormi: plošný, priestorový, verbálny, numerický, verbálno-numerický.
Každý faktor sýti niekoľko subtestov. O tom, koľko a ktoré testy budú administrované rozhoduje psychológ. Vzhľadom k tomu, že pre každý subtest sú vypracované zvlášť normy a na každý faktor je k dispozícii niekoľko subtestov, môže psychológ určiť ich počet a poradie administrácie ľubovoľne.
Administrácia TURS je vhodná pri psychologickej diagnostike uchádzačov na všetky druhy škôl i pri všetkých druhoch psychologického poradenstva. TURS sa potvrdil, ako veľmi vhodný pri psychologickej diagnostike v rámci výberových pohovorov.
V príručke sú popri psychometrických kritériách vypracované štandardné normy podľa stupňa vzdelania i na netriedenú populáciu dospelých. Administrácia a interpretácia výsledkov patrí plne do kompetencie psychológa.
Použitie: individuálne i skupinové, od 14 rokov vyššie
Čas administrácie: od 1 do 10 min. (na 1 subtest )
Súčasti: Príručka, Testový zošit (formy A, B), Záznamový hárok (formy A,B), Kľúč, Šablóny
PK: 1 PR, 10 TZ/A, 10 TZ/B, 100 ZH/A, 100ZH/B, 2 Kľ./A, 2 Kľ./B, 2 Š/A, 2 Š/B
S: 100 ZH/A, 100ZH/B


[ objednať ]