Katalóg T-253    URBANOV FIGURÁLNY TEST TVORIVÉHO MYSLENIA – TSD-Z
K.K. Urban, H.G. Jellen (D), upr. † T. Kováč
Identifikácia tvorivosti patrí v súčasnosti nielen medzi najatraktívnejšie, ale aj najžiadanejšie (a oprávnene) diagnostické aktivity. V podobe Urbanovho testu sa na trh dostáva metodika, ktorá nie je zameraná na tvorivé divergentné myslenie, ale na tzv. tvorivé ladenie osobnosti. Ide o test, ktorý patrí medzi moderné diagnostické prostriedky, pričom je časovo efektívny (maximálna doba administrovania je 15 minút), nenáročný na vyhodnocovanie (skúsený administrátor vyhodnotí záznamový hárok asi za minútu) a na rozdiel od iných testov zahraničnej proveniencie vychádza so slovenskými normami (cca 3000 probandov).
Test je určený pre vekové skupiny od štyroch rokov až po neskorú dospelosť. Celá batéria sa skladá z príručky (genéza, inštrukcie, vyhodnocovanie, názorné príklady, psychometrické
parametre, slovenské normy) a záznamového hárku.
Použitie: individuálne i skupinové, od 4 rokov až po dospelú populáciu
Čas administrácie: 15 minút
Súčasti: Príručka, Testový hárok (forma A, B)
PK: 1 PR, 50 TH/A, 50 TH/B
S: 50 ZH/A, 50 ZH/B


[ objednať ]