Katalóg T-94    SEBAPOSUDZOVACIA ŠKÁLA DEPRESIVITY PRE DETI – CDI
M. Kovacs (C), upr. M. Preiss
CDI prvá štandardizovaná sebaposudzovacia škála depresie pre detský vek. Vznikla inšpiráciou z Beckovej sebaposudzovacej škály depresivity pre dospelých. Dvadsaťsedempoložková škála meria súčasný stav alebo zmenu stavu a môže prispieť k diagnostike ťažkostí dieťaťa hlavne v poradenstve, klinickej psychológii, psychiatrii a pod.
Použitie: individuálne i skupinové, 7-17 rokov
Čas administrácie: cca 15 min.
Čas vyhodnocovania: cca 5 min.
Súčasti: Príručka, Testový zošit, Šablóna
PK: 1 PR, 100 TZ, 2 Š
S: 150 TZ


[ objednať ]