Katalóg


Psychodiagnostické testy - dotazníky

Číslo 
testu
Názov testu
T -9   Eysenckove osobnostné dotazníky pre dospelých
T -18   Dotazník správania sa predškolských detí
T -20   Osobnostný inventár KUD
T -21   Osobnostný dotazník pre deti B-JEPI
T -26   Gordonov osobnostný profil– inventórium (GPP-I)
T -46   Bellov dotazník prispôsobivosti
T -85   Škála klasického strachu, sociálne-situačnej anxienty a trémy – KSAT
T -94   Sebaposudzovacia škála depresivity pre deti – CDI
T -104   Temperamentovo zameraný dotazník – TE-ZA-DO
T -112   Škála zjavnej anxiety pre deti – CMAS
T -113   Dotazník interpersonálnej diagnózy – ICL
T -123   Základné stredoškolské zameranie
T -137   Psychologický posudok v psychológii práce
T -191   Dotazník motivácie výkonu
T -199   Škála rodinného prostredia
T -220   Škála sociálnej atmosféry v skupine
T -221   Diferenciálny dotazník depresivity – DDF
*T -222   Diferenciálny inventár strachu z výkonu – DAI
*T -223   Ammonov test štruktúra „JA“ – ISTA
T -226   Inventár zvládania strachu – ABI
T -230   Multimotivačná mriežka – MMG
T -243   Hodnotenie úspešnosti vedúcich pracovníkov
T -252   Dotazník na zisťovanie hodnotových orientácií, postojov k hodnotám a motivácie výkonu (HO-PO-MO)
T -305   Vlastnosti a prejav osobnosti – VAPO
T -310   Škály potenciálu pre prácu so zákazníkom – SKASUK

*  - pripravované psychodiagnostické testy