Katalóg


Psychodiagnostické testy v maďarskom jazyku

Číslo 
testu
Názov testu
T -1   Reverzný test
T -11   Orientačná skúška
T -21   Osobnostný dotazník pre deti B-JEPI
T -22   Test kognitívnych schopností – TKS
T -81   Číselný obdľžnik
T -92   Bender - Geštalt test
T -94   Sebaposudzovacia škála depresivity pre deti – CDI
T -100   Detský skríning
T -112   Škála zjavnej anxiety pre deti – CMAS
T -159   Asociačný experiment
T -200   Test hierarchie záujmov
T -220   Škála sociálnej atmosféry v skupine
T -309   Analýza štruktúry inteligencie– ISA

*  - pripravované psychodiagnostické testy