Objednávka


Objednávka testov v maďarskom jazyku

Číslo 
testu

Názov testu

Cena (EUR) ks
T -1 Reverzný test 40
T -11 Orientačná skúška 30
T -21 Osobnostný dotazník pre deti B-JEPI 30
T -22 Test kognitívnych schopností – TKS 107
T -81 Číselný obdľžnik 37
T -92 Bender - Geštalt test 33
T -94 Sebaposudzovacia škála depresivity pre deti – CDI 66
T -100 Detský skríning 73
T -112 Škála zjavnej anxiety pre deti – CMAS 30
T -159 Asociačný experiment 37
T -200 Test hierarchie záujmov 27
T -220 Škála sociálnej atmosféry v skupine 32
T -309 Analýza štruktúry inteligencie– ISA 105
(Ceny testov sú uvádzané bez 10% DPH.)