Objednávka


Objednávka programov

Číslo 
testu

Názov testu

Cena (EUR) ks
PP -48 Zvládanie násilia na pracovisku 30
(Ceny testov sú uvádzané bez 10% DPH.)

* - ceny programov takto označených sú orientačné